Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

AktualnościBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Palędzie i Gołuski w Gminie Dopiewo
Data dodania: 2019-03-15

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że został ukończony I i II etap:
Przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Palędzie i Gołuski  w Gminie Dopiewo" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach zadania zostało wykonane: 823,60 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø 315mm; 1376,10 m o średnicy Ø 250mm; 659,30 o średnicy Ø 200mm oraz 662,85 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy Ø 110 mm wraz z dwoma przepompowniami ścieków. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie wykonywania III ETAPU, który obejmuje następujący zakres prac: budowę ok.1387m sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200mm.  « Wróć


Przetargi
Przetargi