Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

AktualnościTaryfa
Data dodania: 2018-06-11

Informacja o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie. 

Ogłoszenie

Decyzja PO.RET.070.252.2.2018.MZ

Taryfa do decyzji PO.RET.070.252.2.2018.MZ

 « Wróć


Przetargi
Przetargi