Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

Menu


DROGI

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Równie ważne jak zimowe utrzymanie dróg jest ich utrzymanie w okresie wiosenno - jesiennym polegające min. na naprawie uszkodzeń powstałych w okresie zimy, sprzątaniu drogi i pasa drogowego, oraz ogólnym utrzymaniu estetyki dróg. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie posiada nowoczesny sprzęt przeznaczony do utrzymania dróg. Usługi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie w zakresie sezonowego utrzymania dróg obejmują: sprzątanie pasów drogowych, oczyszczanie nawierzchni ulic zamiatanie ulic i terenów w obrębie pasów drogowych, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, równanie, wałowanie, profilowanie, gruzowanie dróg gruntowych.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie świadczy usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych.

 W Polsce wyróżniamy pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Wszystkie standardy utrzymania dróg zakładają, że droga musi zostać odśnieżona i zapewniać przejezdność w określonym czasie po ustaniu opadów. Do obowiązków związanych z zimowym utrzymanie dróg należy również usuwanie skutków gołoledzi i oblodzenia natychmiast po ustąpieniu przyczyny ich powstania.
Usługi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie w zakresie zimowego utrzymania
dróg obejmują:

  • zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszych poprzez ich odśnieżanie i posypywanie piaskiem zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg,
  • utrzymanie pełnej gotowości do świadczenia usług,
  • zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem soli i piasku.

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi