Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

Menu


Zieleń

PIELĘGNACJA ZIELENI

Zakład Usług Komunalnych świadczy kompleksowe usługi z zakresu zagospodarowania
i pielęgnacji terenów zieleni. Oferujemy również naprawę ławek parkowych i koszy.

W zakresie pielęgnacji Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie wykonuje:
koszenie poboczy, przycinanie koron drzew, wycinkę krzewów, konserwacje i pielęgnacje zieleni.

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi