Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

Menu


Oferty pracy

 

Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska pracy:

Monter zewnętrznych sieci wod.- kan.

Osoba na tym stanowiski odpowiedzialna będzie za:

 • wykonywanie prac monterskich przy budowie sieci oraz przyłączy wod.-kan.;
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieciach wod.-kan,;
 • udział w pracach awaryjnych na sieciach wod.-kan.;
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług;
 • dbałość o powierzony sprzęt;
 • reprezentowanie, i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowiski oczekujemy:

 • wykształcenie min. zawodowe
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia przy budowie sieci oraz przyłączy wod.-kan.
 • umiejętność obsługi niwelatora, zagęszczarki, zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej oraz elektronarzędzi;
 • prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność czytania planów oraz rysunków technicznych;
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu, sumienności, rzetelności.

Elektryk - specjalista dozoru pompowni ścieków

Osoba na tym stanowiski odpowiedzialna będzie za:

 • dozór i eksploatacje pompowni ścieków' w pełnym zakresie funkcjonowania;
 • rozpoznawanie i usuwanie, usterek;
 • odczytywanie schematów ideowych i blokowych urządzeń i ich automatyki;
 • dokonywanie napraw wynikających z eksploatacji obiektów;
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług;
 • dbałość o powierzony sprzęt;
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowiski oczekujemy:

 • wykształcenia min. zawodowego w zakresie elektryki, elektroniki lub automatyki;
 • posiadania uprawnień SEP eksploatacyjnych do 1 kV;
 • doświadczenia zawodowego - co najmniej 1 rok pracy na podobnym stanowisku;
 • prawa jazdy kat. B;
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu, sumienności, rzetelności, dyspozycyjności.

Pomocnik montera zewnętrznych sieci wod.- kan.

Osoba na tym stanowiski odpowiedzialna będzie za:

 • wykonywanie prac pomocniczych przy budowie, i eksploatacji sieci oraz przyłączy wod.-kan.;
 • udział w pracach awaryjnych na sieciach wod.-kan.;
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług;
 • dbałość o powierzony sprzęt;
 • reprezentowanie, i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowiski oczekujemy:

 • wykształcenie podstawowe;
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu, sumienności, rzetelności;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Operator oczyszczalni ścieków

Osoba na tym stanowiski odpowiedzialna będzie za:

 • obsługę i utrzymywanie urządzeń i instalacji wodno-ściekowych w sprawności technicznej;
 • obsługę i przeprowadzanie okresowych konserwacji oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji elektro-energetycznych;
 • usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków oraz wykonywanie drobnych napraw;
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług;
 • dbałość o powierzony sprzęt;
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowiski oczekujemy:

 • wykształcenie min. zawodowe w zakresie elektryki, elektroniki lub automatyki;
 • doświadczenie zawodowe min 1 rok pracy na podobnym stanowisku;
 • wiedzy z zakresu instalacji elektrycznych oraz elektrycznych napędów maszyn i urządzeń;
 • podstawowej wiedzy z zakresu układów automatycznej regulacji i sterowania;
 • umiejętności w zakresie naprawy maszyn i urządzeń;
 • znajomości podstawowych procesów technologicznych oczyszczania ścieków;
 • umiejętności obsługi komputera (MS Word, MS Excel);
 • prawo jazdy kat. B;
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu, sumienności, rzetelności, dyspozycyjności;
 • mile widziane uprawnienia SEP eksploatacyjne i dozorowe do 1 kV.

Inkasent

Osoba na tym stanowiski odpowiedzialna będzie za:

 • systematyczne dokonywanie odczytów z wodomierzy,
 • wystawianie faktur za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 • pobieranie opłat z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków,
 • dostarczanie odbiorcom usług upomnień i wezwań do zapłaty,
 • dbałość o powierzony sprzęt,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat.” B”,
 • dysponowanie samochodem osobowym niezbędnym do wykonywania zakresu obowiązków na stanowisku inkasent,
 • mile widziani emeryci i renciści,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność, rzetelność, dyspozycyjność.

NASZYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • niezbędne szkolenia.

Osoby zainteresowane spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo lub e-mail: biuro@zukdopiewo.pl
Prosimy o zamieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r., Dz.U. nr 133 poz 883)”. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłane aplikacje nie będą zwracane.

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi