Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

Prawo

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2.  Prawo Ochrony Środowiska

3.  Ustawa o Odpadach

4.  Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dopiewo

5. Gminny regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków:

Uchwała Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.01.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo

Uchwała Nr XXV/160/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 16.06.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.01.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo

Uchwała Nr LV/375/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Dopiewo

Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków obowiązujące w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie.

6.  Regulamin Składowiska Odpadów

7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

8, Uchwała Nr XV/207/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia teryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wnioskowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Joanka, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków od mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Zakrzewo.

9. Procedura wstrzymania dostaw wody w związku z zadłużeniem.

10. Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków.

Najnowsze
Aktualności
Przetargi
Przetargi