Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

PrzetargiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w miejscowości Zakrzewo (Nr rejestru ZP/ZUK-04/16)
Data dodania: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ.doc

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Odpowiedź na pytania - 06.04.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty« Wróć


Najnowsze
Aktualności