Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

PrzetargiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej oraz Wakacyjnej w miejscowości Skórzewo. (Nr rejestru ZP/ZUK-05/16)
Data dodania: 2016-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIZW.doc

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robót

STWiOR

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty« Wróć


Najnowsze
Aktualności