Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

Przetargi„DOSTAWY PODCHLORYNU SODU, NADMANGANIANU POTASU, CHLORKU POLIGLINU, SIARCZANU ŻELAZOWEGO, FLOKULANTU” (Nr rejestru ZP/ZUK-10/17)
Data dodania: 2017-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.doc

SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert dot. art. 86 ust. 5 ustawy 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania Nr 3,4 i 5

Zawiadomienie o wyborze oferty

 « Wróć


Najnowsze
Aktualności