Podaj stan licznika - Wypełnij formularz przez internet
Imię i nazwisko:*
Data odczytu:*
Ulica:*
Nr domu:*
Nr lokalu:*
Miejscowość:*
Telefon:*
Adres e-mail:*
Nr odbiorcy:*
Wodomierz domowy:
Wodomierz ogrodowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów realizacji przedmiotowego wniosku.

PrzetargiŚwiadczenie usług ochrony mienia w obiektach Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie (ZP/ZUK-08/18)
Data dodania: 2018-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ.docx

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty« Wróć


Najnowsze
Aktualności